Działamy razem!

MOŻESZ NAS WESPRZEĆ

Główne konto SCh Północ

Społeczność Chrześcijańska Północ

ul. Elektronowa 10, 03-219 Warszawa

Nr konta: 13 1240 1082 1111 0010 0533 8736

Tytuł przelewu do odliczenia podatkowego:

Darowizna na cele kultu religijnego

 

Konto na zakup budynku SCh Północ Cegiełka

Społeczność Chrześcijańska Północ

ul. Elektronowa 10, 03-219 Warszawa

Nr konta: 55 1240 1082 1111 0010 3339 8625

Tytuł wpłat: Błogosławiony Kościół

Konto na wpłaty w $

Account name: Spolecznosc Chrzescijanska Polnoc

Bank: PEKAO SA

SWIFT: PKOPPLPW

Account number: 43 1240 1082 1787 0010 5371 6029

 

Konto Misji Charytatywnej „Dobro Czynić”

KRS 0000253759

ul. Puławska 114/4, 02-620 Warszawa

Nr konta: 43 1240 1112 1111 0010 0977 0400

Naśladując Jezusa zmieniamy rzeczywistość |