Wsparcie i służby

SPOŁECZNOŚĆ CHRZEŚCIJAŃSKA PÓŁNOC

Wieczór uwielbienia

Spotkania, podczas których Kościoła Jezusa Chrystusa, wspólnie śpiewając, modląc się i biorąc udział w Wieczerzy Pańskiej, oddaje chwałę Bogu. DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ >

Służba modlitwy

Modlitwa o Kościół, pastorów, liderów, wszystkie służby, wydarzenia w kościele oraz o indywidualne potrzeby ludzi, a także o pozostałe sprawy zgodnie z prowadzeniem Ducha Świętego. Wsparcie w indywidualnych modlitwach po nabożeństwach.

Pokoje uzdrowienia i uwolnienia

Wierzymy, że dzięki dziełu odkupienia dokonanemu przez Pana Jezusa Chrystusa na krzyżu uczestniczymy w zbawieniu i możemy doświadczać przebaczenia grzechów i uzdrowienia. Trzyosobowy zespół duszpasterzy, podczas indywidualnego spotkania z osobą potrzebującą, przez pół godziny modli się z nią i usługuje jej Słowem. Konieczność zapisów przez stronę internetową lub w punkcie informacyjnym. DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ >

Centrum poradnictwa

Niesienie pomocy osobom, które z powodu różnych sytuacji i doświadczeń życiowych potrzebują wsparcia, by iść dalej przez życie, dokonywać lepszych wyborów oraz – w oparciu o zdrowy fundament – móc budować swoje życie w sposób satysfakcjonujący. Prowadzimy spotkania indywidualne lub z małżeństwami – po wcześniejszym (telefonicznym) ustaleniu terminu spotkania. NAPISZ DO NAS >

Wolontariat

Troska o wolontariuszy SCh Północ – wspólnie z poszczególnymi służbami: budowanie więzi, szkolenia, modlitwa. Umożliwianie zaangażowania się w swojej społeczności np. poprzez akcję „Złap wizję! – znajdź swoje miejsce”. Pomoc w odkrywaniu swoich obdarowań i znalezieniu właściwego miejsca w służbie. Wychodzimy także na zewnątrz – organizujemy akcje wolontariackie w lokalnej społeczności dzielnicy. NAPISZ DO NAS >

Tłumaczenia

Obecnie każdego tygodnia tłumaczone są symultanicznie całe nabożeństwa na język angielski. Tłumaczone są także na język polski wystąpienia zagranicznych gości głoszących Słowo podczas organizowanych przez SCh Północ konferencji i nabożeństw. NAPISZ DO NAS >

Grupa muzyczna

Wokalno-muzyczna obsługa nabożeństw, wieczorów uwielbienia i czwartków z Duchem Św. – nade wszystko to służba, której głównym powołaniem jest poprowadzenie wszystkich we wspólnym uwielbieniu Boga. Służbę uwielbienia tworzą ludzie rozkochani w Bogu. Pragną wyrażać tę miłość talentami, jakie dostali od Niego. Chcemy, aby służba uwielbienia pomogła ludziom zobaczyć wspaniałość Boga i zbliżyć się do Niego.

Służba niedzielna

Organizacja nabożeństw oraz różnego rodzaju aktywności wokół nabożeństw, w tym: służba parkingowa, witanie, przygotowywanie i przeprowadzenie Wieczerzy, ogłoszeń w czasie nabożeństw, zbieranie kolekty, udzielanie informacji w punkcie informacyjnym, służba porządkową w sali nabożeństw oraz obsługa kawiarenki w przerwie oraz po nabożeństwach. NAPISZ DO NAS >

Pasjonaci wspólnych marzeń

Organizowanie wydarzeń sportowo-rekreacyjnych i kulturalnych. Uczestnicy mają możliwość wspólnego spędzania czasu w duchu wartości chrześcijańskich. Spotkania mają na celu integrację i ewangelizację. Misja PWM Group brzmi: Integrujemy, sięgając Nieba! Służba skierowana do osób z grupy wiekowej powyżej 25 roku życia (małżeństwa i osoby stanu wolnego). NAPISZ DO NAS >

Służba multimedia

Podnoszenie jakości funkcjonowania niedzielnego nabożeństwa oraz innych wydarzeń SCh Północ poprzez: komunikację wizualną, nagłośnienie, transmisję on-line niedzielnych nabożeństw oraz fotorelację wydarzeń SCh Północ. NAPISZ DO NAS >

Komunikacja i promocja

Komunikowanie i promowanie działań oraz wydarzeń SCh Północ. Budowanie wartości SCh Północ w przestrzeni rzeczywistej i wirtualnej. Dbanie o wizerunek, styl i jakość przekazu wewnątrz i na zewnątrz SCh Północ. NAPISZ DO NAS >

Nasza działalność

Jako Kościół chcemy, aby każdy, niezależnie od wieku, statusu czy życiowej sytuacji, mógł znaleźć tu swoje miejsce, czuł się dobrze i mógł się rozwijać. Działamy na różnych obszarach i w różnych formach.

Naśladując Jezusa zmieniamy rzeczywistość |