Baza Pomocy "Północy" dla Uchodźców

Data najbliższego wydarzenia:

Dzieci, miłujmy nie słowem ani językiem, lecz czynem i prawdą.

1 Jana 3,18

Zespół Bazy Pomocy "Północy" dla uchodźców działa na najwyższych obrotach, starając się odpowiadać na potrzeby uchodźców z Ukrainy oraz tych, którzy wciąż są w kraju. Nasz zespół koordynuje obszary: zakwaterowania, pomocy lokalnej (obsługa potrzeb osób już zakwaterowanych) oraz pomocy logistycznej i materialnej w Polsce oraz w Ukrainie. Odkrywając potrzeby staramy się reagować i wymyślać różne formy pomocy i strategię działań. 

KONTAKT: @email