Powołani do Wolności

Data najbliższego wydarzenia:

Powołani do wolności to cykl spotkań, których celem jest pomoc w nauczeniu się praktycznego doświadczania prawdziwej wolności, którą daje nam Jezus Chrystus.

Wolność określamy, jako poznanie Boga, zrozumienie od czego i do czego nas odkupił i stworzył oraz umiejętność życia według tego poznania. Kłamstwa towarzyszące nam przez całe życie, zranienia duszy, opresja demoniczna oraz niewłaściwe nawyki i wzorce są przeszkodami stojącymi na drodze do prowadzenia życia w wolności, którą Jezus oferuje każdego dnia wszystkim wierzącym.

To właśnie tu będziesz mógł rozpoznać i usunąć to wszystko, co stoi na drodze Twego wzrostu. To tu będziesz mógł zacząć prowadzić życie, do którego jesteś stworzony i przeznaczony, odkryjesz swoją tożsamość w Chrystusie, i nauczysz się jak pozytywnie wpływać na życie innych ludzi.

Anna i Grzegorz Boborykowie

Anna i Grzegorz Boboryk

Tematy spotkań:

  • Sobota 17 lutego 2024 g. 10.00-15.00 - To już czas! Wykonało się!

„Zatrzymaj się i poznaj, że JA JESTEM Bogiem” Ps 46,11
Rozprawiamy się z paradoksem uczynkowości i łaski oraz (nie)chrześcijańskimi mitami o chrześcijańskim życiu, uczymy współdziałania z łaską

Środy g. 19:00-20:00 

  • 21.02 - Zaskakująca przemiana – Bitwa o umysł i serce wciąż trwa
  • 28.02 - Moja tożsamość – paradoks
  • 06.03 - Usłyszeć Boga
  • 13.03 - Życie w wolności – życie w napięciu Bożości i ziemskości
  • 20.03 - Życie w Bożym Królestwie – Codzienne wybory

Kairos - dodatkowe 2 dniowe spotkanie podsumowujące cykl

Najbliższą edycję zaczynamy sobotą 17 lutego (g.10.00-15.00), potem 5 x środa (g. 19.00)

Zgłoszenia pod mailem: @email