Powołani do Wolności

Powołani do wolności to cykl spotkań, których celem jest pomoc w nauczeniu się praktycznego doświadczania prawdziwej wolności, którą daje nam Jezus Chrystus.

Wolność określamy, jako poznanie Boga, zrozumienie od czego i do czego nas odkupił i stworzył oraz umiejętność życia według tego poznania. Kłamstwa towarzyszące nam przez całe życie, zranienia duszy, opresja demoniczna oraz niewłaściwe nawyki i wzorce są przeszkodami stojącymi na drodze do prowadzenia życia w wolności, którą Jezus oferuje każdego dnia wszystkim wierzącym.

To właśnie tu będziesz mógł rozpoznać i usunąć to wszystko, co stoi na drodze Twego wzrostu. To tu będziesz mógł zacząć prowadzić życie, do którego jesteś stworzony i przeznaczony, odkryjesz swoją tożsamość w Chrystusie, i nauczysz się jak pozytywnie wpływać na życie innych ludzi.

Anna i Grzegorz Boborykowie

Anna i Grzegorz Boboryk

Tematy spotkań:

  • wykonało się
  • zaskakująca przemiana
  • moja tożsamość
  • usłyszeć Boga
  • życie w Wolności
  • życie w Bożym Królestwie

Kairos - dodatkowe 2 dniowe spotkanie podsumowujące cykl

Zgłoszenia pod mailem: @email