Dzieci, młodzież i młodzi dorośli

SPOŁECZNOŚĆ CHRZEŚCIJAŃSKA PÓŁNOC

Służba dzieciom

Chcemy nauczyć dzieci kochać Boga i ludzi. Przedstawiamy im Ewangelię w sposób atrakcyjny i przystosowany do ich wieku – na podstawie nauk płynących z Pisma Świętego. Podczas niedzielnych nabożeństw prowadzone są zajęcia dla dzieci w odpowiednich grupach wiekowych. Organizujemy także różne wydarzenia dla dzieci, podczas których można dzielić się swoimi talentami na najróżniejsze sposoby. Służba skierowana do dzieci w wieku 3–12 lat. NAPISZ DO NAS >

Pozaszkolny Punkt Katechetyczny

Pozaszkolny Punkt Katechetyczny jest integralną częścią Służby dzieciom w SCh Północ. Każde dziecko uczestniczące w zajęciach szkoły niedzielnej ma możliwość otrzymania oceny śródrocznej i końcoworocznej. Jednym z warunków wystawienia oceny jest zgłoszenie dziecka na zajęcia szkoły niedzielnej w naszym kościele. Służba skierowana do dzieci i młodzieży. FORMULARZ ZAPISU DO SZKOŁY NIEDZIELNEJ >

DeLajts

Chcemy dzielić się z młodymi ludźmi miłością, łaską i radością, które otrzymaliśmy od Boga. W każdą sobotę spotykamy się razem, aby wspólnie się śmiać, uwielbiać Boga oraz słuchać Jego Słowa. To jednak nam nie wystarczy, więc w tygodniu tworzymy małe grupy (tzw. B-zone). Jest to niesamowity czas integracji, modlitwy i skupienia się na Bożym Słowie. Służba skierowana do młodzieży gimnazjalno-licealnej w wieku 13–18 lat. DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ >

Nasza działalność

Jako Kościół chcemy, aby każdy, niezależnie od wieku, statusu czy życiowej sytuacji, mógł znaleźć tu swoje miejsce, czuł się dobrze i mógł się rozwijać. Działamy na różnych obszarach i w różnych formach.

Naśladując Jezusa zmieniamy rzeczywistość |