Grzegorz Boboryk

pastor, wykładowca, duszpasterz

Grzegorz Boboryk

pastor, wykładowca, duszpasterz

Wykształcenie:
teologia biblijna
teologia ewangelicka
filozofia XX wieku
studia doktoranckie w zakresie teologii
Dyplomowe Studia Biblijne
Poradnictwo Chrześcijańskie
Advanced Certificate Studies in Practical Ministries course

Z kim pracuję:
nastolatki, dorośli, małżeństwa/pary, grupy

Obszary wsparcia:
sytuacje straty (utrata bliskich, strata ciąży), kryzys egzystencjalny (utrata poczucia sensu życia, izolacja, samotność), poszukiwanie odpowiedzi na pytania dotyczące Biblii, religii, teologii, kościoła
spotkania przedmałżeńskie
poradnictwo duszpasterskie

Kontakt:
508 221 793, grzegorz.boboryk@schpolnoc.pl