Misja

SPOŁECZNOŚĆ CHRZEŚCIJAŃSKA PÓŁNOC

Osoby i organizacje misyjne

Osoby i organizacje misyjne – w SCh Północ i poza nią – które działają i wspierają się w tym samym celu: udzielania praktycznej pomocy potrzebującym, modlitwy, osobistego dzielenia się Ewangelią, wsparcia prześladowanym chrześcijanom, wyposażania każdego do dzieła budowania Królestwa Bożego.

Misja lokalna

To praca misyjno-charytatywna w dzielnicy Białołęka oraz w całej Warszawie, wspieranie potrzebujących, współpraca z lokalną społecznością, samorządem i NGO. To także indywidualna modlitwa i osobiste dzielenie się Ewangelią. NAPISZ DO NAS >

Wyjazdy misyjne

Wyjazdy misyjne krótko- i długoterminowe, współpraca między Kościołami, wspieranie działań lokalnych społeczności, wsparcie misjonarzy, wsparcie organizacji misyjnych.

Misja VIP

W ramach Misji VIP realizowanych jest wiele działań, które niosą Dobrą Nowinę oraz praktyczną pomoc indywidualną. Działamy wśród lokalnej społeczności: wizyty domowe, zrobienie zakupów, rozmowa itp. Wychodzimy do najbardziej potrzebujących – kobiet i mężczyzn w trudnej sytuacji życiowej (w tym bezdomnych), organizując kolacje, modlitwy, wsparcie duchowe. NAPISZ DO NAS >

Nasza działalność

Jako Kościół chcemy, aby każdy, niezależnie od wieku, statusu czy życiowej sytuacji, mógł znaleźć tu swoje miejsce, czuł się dobrze i mógł się rozwijać. Działamy na różnych obszarach i w różnych formach.

Naśladując Jezusa zmieniamy rzeczywistość |