Polityka prywatności

SPOŁECZNOŚĆ CHRZEŚCIJAŃSKA PÓŁNOC

W dniu 25 maja 2018 weszło w życie Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych.

W związku z tym informujemy, że nasz kościół przetwarza dane osobowe wyłącznie w celach statutowych zgodnie z obowiązującymi przepisami, korzystając z autonomii oraz niezależności gwarantowanej Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej.

Obowiązki związane z prawidłowym przetwarzaniem danych osobowych przez Kościół spoczywają:
1) w Kościele Chrystusowym – na Prezbiterze Naczelnym lub osobie przez niego wyznaczonej;
2) w poszczególnych Kościołach, w tym w SCh Północ – na Pastorach Przełożonych lub osobach przez nich wyznaczonych;
3) w pozostałych jednostkach organizacyjnych Kościoła – na dyrektorach, rektorach, przełożonych tych jednostek lub osobach przez nich wyznaczonych.

Nadzór nad prawidłowością ochrony danych osobowych powierzony został niezależnemu organowi jakim jest Komisarz Ochrony Danych Osobowych.
W sprawie skarg, zgłaszania jakichkolwiek uwag można się kontaktować z Komisarzem Ochrony Danych Osobowych pod adres e-mail: kodo@chrystusowi.pl lub pod nr tel.: 22 844 06 25

WPROWADZENIE

SCh Północ poważnie traktuje ochronę twoich danych osobowych. Poniższy dokument pomoże ci zapoznać się z zasadami, jakimi się kierujemy. Zapewniamy cię, że chcemy chronić i odpowiednio traktować dane osobowe wszystkich osób, które nam zaufały. Publikujemy tą Politykę Prywatności, żeby przedstawić nasze podejście do tego tematu.

Administratorem twoich danych osobowych jest Społeczność Chrześcijańska Północ (SCh Północ). Gdy używamy sformułowań „my”, „nam” lub „nasz”, odnosimy się do SCh Północ. SCh Północ to Kościół, który w oparciu o naukę Biblii i moc Ducha Świętego kontynuuje dzieło Jezusa Chrystusa na ziemi. Na co dzień szerzymy Królestwo Boże przez opowiadanie ludziom o Jezusie, pomnażanie grup domowych (czyli małych domowych kościołów), organizowanie różnorodnych działań wewnątrz i na zewnątrz kościoła, zakładanie nowych kościołów i działanie na rzecz lokalnej społeczności.

Jeśli masz jakieś pytania odnośnie naszej polityki prywatności możesz skontaktować się z nami skontaktować:
biuro@schpolnoc.pl

CZYM SĄ DANE OSOBOWE?

Dla celów naszej Polityki Prywatności, dane osobowe to informacje o tobie, takie jak imię i nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mail, jak również twoje preferencje, zainteresowania (włącznie z poglądami religijnymi), oraz inne informacje, którymi możesz się z nami podzielić.

W JAKI SPOSÓB GROMADZIMY TWOJE DANE OSOBOWE?

Możemy zbierać i przechowywać twoje dane…

    • gdy odwiedzasz naszą stronę internetową.

 

Możesz przeglądać naszą stronę internetową, nie mówiąc nam kim jesteś i nie ujawniając informacji o sobie, na przykład swojego adresu e-mail. Nasze serwery mogą zebrać anonimowe informacje dotyczące twoich odwiedzin na naszej stronie, jak na przykład adres IP i domena, którą wykorzystałeś do wejścia na naszą stronę, rodzaj wyszukiwarki, strona na którą wszedłeś i którą opuściłeś, jakakolwiek podstrona wewnątrz naszej strony, którą obserwujesz z tego adresu IP oraz kraj, w którym jesteś. Używamy tych danych do obserwowania funkcjonowania naszej strony (np. liczba odwiedzin, przeciętnie spędzony czas, oglądane podstrony, itp.), jak również do celów operacyjnych, na przykład do nieustannego usprawniania naszej strony.

    • gdy sam dzielisz się z nami swoimi danymi osobowymi.

 

Możemy zbierać i przechowywać twoje dane, gdy wchodzisz z nami w interakcje. To może się zdarzyć, gdy…

…wypełnisz którykolwiek z formularzy kontaktowych na naszej stronie;

…zarejestrujesz się na organizowane przez nas wydarzenie;

…zarejestrujesz się, by otrzymywać któryś z naszych e-maili/Newsletterów;

…wyślesz nam odpowiedź lub zapytanie;

…złożysz skargę;

…złożysz podanie o współpracę lub o bycie wolontariuszem poprzez naszą stronę;

…finansowo wesprzesz naszą pracę;

…będziesz korespondował z jedną z osób z naszego zespołu.

    • gdy pośrednio przekażesz nam swoje informacje.

 

Gdy korzystasz z naszych platform w mediach społecznościowych, np. na Facebooku (Messengerze), WhatsAppie, Instagramie czy YouTube, możemy również odczytać twoje dane osobowe. Te informacje będą zależne od ustawień prywatności, które ustawiłeś na każdej z tych platform. Aby zmienić aktualne ustawienia na tych platformach, odnieś się do ich zasad prywatności.

Możemy również uzyskać informacje na temat twoich odwiedzin na naszej stronie lub podstronie, na przykład odnośnie podstron, które zobaczyłeś gdy przemieszczałeś się po niej, na podstawie ciasteczek (ang. cookies). Więcej na ten temat piszemy poniżej.

JEŚLI MASZ MNIEJ NIŻ 16 LAT?

Jeśli masz 16 lat lub mniej, zanim przekażesz nam jakiekolwiek swoje dane osobowe musisz uzyskać zgodę swojego rodzica/prawnego opiekuna.

JAKIE INFORMACJE MOŻEY GROMADZIĆ?

Gdy jesteś z nami w kontakcie, korzystając z formularzy, możemy zbierać informacje na twój temat (w tej Polityce Prywatności odnosimy się do nich jako “dane osobowe”). Mogą one zawierać twoje imię i nazwisko, adres, adres e-mail, numer telefonu, datę urodzenia, powody, dla których jesteś zainteresowany jakąś stroną lub projektem SCh Północ i inne informacje dotyczące twojej osoby, którymi zdecydujesz się z nami dobrowolnie podzielić za pomocą formularzy zapisu, bądź rejestracji.

Prawo o ochronie danych uznaje pewien rodzaj danych osobowych za bardziej wrażliwe. Są one określone jako dane ‘wrażliwe’ lub ‘specjalnej kategorii’ i uwzględniają informacje ujawniające pochodzenie rasowe czy etniczne, religijne i filozoficzne przekonania oraz opinie polityczne, członkostwo w związkach zawodowych, dane genetyczne czy biometryczne, informacje dotyczące zdrowia oraz dane związane z życiem seksualnym lub orientacją seksualną.

Na podstawie twojej wyraźnej zgody możemy gromadzić dane osobowe specjalnej kategorii, jeśli zdecydujesz się powiedzieć nam o swoich doświadczeniach, w związku z dostarczanymi przez nas usługami np. ściana modlitwy.

JAK I DLACZEGO WYKORZYSTUJEMY TWOJE DANE?

Wykorzystujemy twoje dane osobowe w następujących celach:

Odpowiadanie na prośby: Jeśli skontaktujesz się z nami zadając pytanie, możemy wykorzystać twoje dane osobowe, aby na nie odpowiedzieć.

Przetwarzanie aplikacji dotyczących rozpoczęcia współpracy: Możemy przetwarzać twoje dane osobowe, jeśli wypełnisz formularz aplikacyjny lub prześlesz nam swój życiorys lub szczegóły w związku z możliwością podjęcia zaangażowania się w naszą służbę, aby ocenić twoją odpowiedniość oraz by ci odpowiedzieć.

Cele transakcyjne: Wykorzystamy twoje dane osobowe do wypełnienia zobowiązań powstałych w wyniku jakichkolwiek umów na dobra lub usługi, które u nas zamówisz lub na które razem się zgodziliśmy (na przykład wysyłka darmowej publikacji lub udział w konferencji).

Zbieranie funduszy lub marketing bezpośredni: Będziesz otrzymywał od nas informacje marketingowe jedynie, jeśli wyrazisz na to zgodę. Gdy wycofasz swoją zgodę, a następnie ponownie zapiszesz się na taką komunikację, ostatnia decyzja będzie wiążąca.

Przetwarzanie dotacji: Przetworzymy twoje dane osobowe, aby zaksięgować jednorazowe lub powtarzające się dotacje.

Administracja: Możemy wykorzystać twoje dane osobowe, aby zapisać oraz przetworzyć twoją skargę, zapisać prośbę o nieotrzymywanie dalszej komunikacji marketingowej, zapisać historię współpracy z wolontariuszami, oraz dla innych niezbędnych wewnętrznych celów archiwalnych.

Ochrona twoich podstawowych korzyści: Możemy przetworzyć twoje dane osobowe, gdy mam podstawy, by uważać, że występuje ryzyko zagrożenia poważną krzywdą względem ciebie lub kogoś innego.

Badania rynku i ankiety: Możemy zaprosić cię do uczestnictwa w ankietach lub badaniu rynku, w celach poprawy naszej strony, zbierania funduszy, rozwoju. Uczestnictwo jest zawsze dobrowolne i nie będziemy identyfikować poszczególnych osób, za wyjątkiem sytuacji, w których uzyskamy na to zgodę.

Zgodność z prawem, regulacjami oraz podatkowa: Możemy wykorzystać twoje dane osobowe, by spełnić obowiązki wynikające z obowiązującego prawa.

Z KIM DZIELIMY SIĘ TWOIMI DANYMI?

Będziemy wykorzystywali twoje dane wyłącznie do celów, do których zostały pozyskane. Nigdy nie sprzedamy lub nie przekażemy danych osobowych żadnej osobie postronnej dla jej własnych celów, jak również nigdy nie otrzymasz komunikacji marketingowej z innych firm, organizacji charytatywnych czy innych w wyniku ujawnienia nam swoich danych.

Przekażemy twoje dane osobowe wyłącznie do następujących celów:

Zewnętrzni dostawcy: Może być konieczne, byśmy przekazali twoje dane dostawcom usług lub bazom danych, którzy pomagają nam zapewnić nasze usługi, projekty lub zbierać fundusze. Tacy dostawcy będą działać wyłącznie na podstawie otrzymanych od nas instrukcji i podlegają sprawdzeniu przed podpisaniem współpracy, a zawarte w umowach zobowiązania uwzględniają restrykcyjne warunki na temat ochrony danych.

Aktualnie współpracujemy z następującymi dostawcami usług:

  • MailChimp.com – jeden z najpopularniejszych amerykańskich serwisów wysyłki wiadomości e-maili wykorzystywany przez nas w naszych newsletterach. Informujemy, że dane powierzone na mocy umowy z MailChimp będą bezpiecznie przechowywane na serwerach firmy w Stanach Zjednoczonych.

Organizacja konferencji i spotkań: W celu zrealizowania oferowanych usług/wydarzeń potrzebne dane mogą zostać przekazane wynajętym usługodawcom, takim jak ośrodki/hotele bądź firmy ubezpieczeniowe.

Wymóg prawny: Podporządkujemy się prośbom ujawnienia danych, gdy będzie to wymagane przez prawo. Na przykład, możemy ujawnić twoje dane osobowe urzędowi w celach śledztwa podatkowego, lub agencjom egzekwującym prawo w celach zapobiegania lub wykrycia przestępstwa. Możemy również podzielić się twoimi danymi ze służbami ratunkowymi, jeżeli mamy podstawy twierdzić, że występuje ryzyko zagrożenia poważną krzywdą wobec ciebie lub innej osoby.

W JAKI SPOSÓB CHRONIMY TWOJE DANE?

Aby upewnić się, że twoje dane osobowe są bezpieczne, używamy technicznych oraz organizacyjnych zabezpieczeń. Ograniczamy dostęp do informacji do osób, które potrzebują je znać, oraz upewniamy się, że nasi ludzie są świadomi, że te informacje mają być używane wyłącznie w zgodzie z tą Polityką Prywatności.

Poufność i bezpieczeństwo jest dla nas bardzo ważne. Treść konwersacji prowadzonych za pomocą naszych serwisów np. na ścianie modlitwy, nie może być ujawniona osobom trzecim bez wyraźnej zgody autorów, z wyłączeniem sytuacji, gdy konwersacje wyraźnie oznaczone są, jako publiczne.

Jeżeli używasz swojej karty kredytowej lub debetowej, by przesłać dotację, kupić coś, lub zarezerwować on-line, bezpiecznie przekazujemy szczegóły twojej karty naszym partnerom, zajmującym się przetwarzaniem płatności. Zgodnie z rynkowymi standardami, nie przechowujemy tych danych na naszej stronie.

Mimo tego, należy być świadomym, że istnieje ryzyko związane z przesyłaniem informacji w sieciach publicznych, lub z korzystaniem z ogólnodostępnych komputerów i nie możemy 100-procentowo zagwarantować bezpieczeństwa danych (włącznie z danymi osobowymi) ujawnionych lub przekazanych za pomocą sieci publicznych.

JAK DŁUGO BĘDZIEMY PRZECHOWYWAĆ TWOJE DANE?

Twoje dane osobowe przetwarzane będą nie dłużej niż jest to potrzebne do celów, dla których zostały zgromadzone lub do czasu twojego wyraźnego wycofania zgody na ich przetwarzanie. Jeżeli nie umiesz szybko zlokalizować odpowiedniego polecenia do zaprzestania przetwarzania twoich danych osobowych w którejś z naszych usług, możesz zawsze napisać na adres biuro@schpolnoc.pl i poprosić o usunięcie twoich danych z konkretnej usługi.

Jeśli poprosisz o zaprzestanie przetwarzania twoich danych osobowych do celów marketingowych, w niektórych przypadkach będziemy musieli dodać twoje dane do pliku blokującego, dzięki któremu twoja prośba będzie mogła być wyegzekwowana.

Jeżeli chodzi o dane osobowe związane z transakcjami finansowymi, twoje dane będą przetwarzane tak długo jak jest to wymagane przez prawo dotyczące podatków i księgowości (może to być do sześciu lat od wykonanej transakcji).

JAK DZIAŁA MIĘDZYNARODOWE PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH?

Po uzyskaniu od ciebie wyraźnej zgody, możemy korzystać z usług dostawcy zlokalizowanego poza EOG, np. przy współpracy z firmą MailChimp, dzięki której wysyłamy nasz newsletter. Powinieneś wiedzieć, że prawna ochrona danych osobowych w krajach poza EOG może nie być równorzędna z poziomem ochrony zapewnionym wewnątrz EOG, jednakże podejmujemy kroki, aby wprowadzić odpowiednie zabezpieczenia podczas przetwarzania twoich danych osobowych przez dostawcę, jak na przykład uwzględniając w umowach współpracy warunki zatwierdzone przez Komisję Europejską lub wybierając dostawców, którzy mogą wykazać się specjalnymi certyfikatami ochrony prywatności uznawanymi przez EU jak i USA, jak Privacy-Shield.

JAKIE MASZ PRAWA W ZWIĄZKU ZE SWOIMI DANYMI OSOBOWYMI?

Masz prawo otrzymania dostępu do twoich danych osobowych, które są przez nas przetwarzane oraz do poprawienia wszelkich nieścisłości. Masz również prawo poprosić nas o usunięcie twoich danych osobowych lub o ograniczenie ich przetwarzania. Jeśli dana usługa nie udostępnia takiej funkcjonalności automatycznie lub nie potrafisz jej zlokalizować, napisz list i prześlij go załączając zdjęcie dokumentu identyfikującego twoją tożsamość, który zawiera twoje zdjęcie i potwierdza twój adres, jak na przykład paszport, prawo jazdy lub rachunek. Prześlij również dodatkowe informacje związane z wcześniejszą komunikacją z nami, które mogą nam pomóc zlokalizować twoje dane.

Możesz przesłać te dokumenty pocztą na adres:

SCh Północ, ul. Elektronowa 10, 03-219 Warszawa, Polska

Alternatywnie, możesz wysłać e-maila (z adresu, którego dotyczy twoje zgłoszenie lub z innego, ale wtedy załącz zdjęcie dokumentu identyfikującego) na adres:

biuro@schpolnoc.pl

Odpowiemy w ciągu 30 dni od otrzymania twojej pisemnej prośby.

W JAKI SPOSÓB MOŻESZ ZŁOŻYĆ SKARGĘ LUB WYRAZIĆ ZANIEPOKOJENIE?

Jeżeli chcesz uzyskać więcej informacji lub masz pytania dotyczące tej Polityki Prywatności, jeśli chcesz złożyć oficjalną skargę dotyczącą naszego podejścia do ochrony danych lub chcesz wyrazić zaniepokojenie związane z prywatnością, skontaktuj się z SCh Północ przez:​

E-mail: biuro@schpolnoc.pl

Adres korespondencyjny: SCh Północ, ul. Elektronowa 10, 03-219 Warszawa, Polska

Gdy chcesz złożyć skargę w związku z naszym niewłaściwym traktowaniem twoich danych osobowych, postępuj zgodnie z procedurą dotyczącą skarg. Jeśli nie jesteś zadowolony z otrzymanej odpowiedzi, zgłoś swoje zaniepokojenie właściwemu organowi nadzoru.

CZYM SĄ CIASTECZKA (EN. COOKIES)?

Ciasteczka to niewielkie pliki tekstowe, które są ściągane i przechowywane na twoim urządzeniu podczas odwiedzania stron internetowych. Ciasteczka są rozpowszechnionym narzędziem wśród właścicieli stron www, używanym w celach zapewnienia ci dobrego doświadczenia podczas przeglądania stron, a właścicielom dostarczają informacje, które mogą pomóc im poprawić ich strony.

Odwiedzając naszą stronę, możemy wysłać „ciasteczko” na twój komputer i obserwować twoją wizytę. Działa ono jak karta identyfikacyjna, która pozwala naszej stronie rozpoznać cię i zachować informacje, które mogą być odpowiednie w kontakcie z naszą stroną. Ciasteczko pozwala nam obserwować twoją wizytę na stronie, dzięki czemu lepiej rozumiemy twoje wykorzystanie naszej strony i możemy dostosować ją, by lepiej odpowiadała twoim potrzebom.

JAKICH CIASTECZEK UŻYWAMY I W JAKICH CELACH?

Ciasteczka funkcjonalności

Poprawiają twoje doświadczenie korzystania ze strony, rozpoznając kiedy wracasz na naszą stronę, na przykład poprzez zapamiętywanie preferencji dostępu, preferencji działania systemu itp…

Ciasteczka wydajnościowe

Dzięki nim możemy obserwować i poprawiać funkcjonowanie naszej strony. Pozwalają na przykład na zliczanie odwiedzających, identyfikują źródło ruchu oraz wskazują na najbardziej popularne części strony.

W JAKI SPOSÓB MOŻESZ KONTROLOWAĆ UŻYWANIE COOKIES?

Do momentu zmiany ustawień większość przeglądarek internetowych automatycznie akceptuje ciasteczka. Jeśli chcesz ograniczyć, zablokować lub usunąć ciasteczka ustawione na stronach www, zazwyczaj możesz to uczynić w ustawieniach przeglądarki. Można je zwykle znaleźć w „opcjach” lub „preferencjach” w menu przeglądarki. ​

Zwróć jednak uwagę, że gdy ustawisz twoją przeglądarkę by blokowała wszystkie ciasteczka, możesz nie być w stanie dotrzeć do wszystkich części naszego serwisu. Jeśli nie zmienisz ustawień, to nasza strona będzie wysyłała ciasteczka.

CZY TA POLITYKA PRYWATNOŚCI MOŻE ULEC ZMIANIE?

Zastrzegamy sobie prawo wprowadzania zmian lub uzupełnień do niniejszej Polityki Prywatności. Wszelkie tego rodzaju zmiany będą publikowane na stronie www.schpolnoc.pl w zakładce „Polityka Prywatności”, w związku z czym zalecamy bieżące odwiedzanie naszej strony internetowej i monitorowanie aktualności zasad korzystania. Zmiany nie dotyczą naszej podstawowej zasady: danych osobowych naszych użytkowników nie udostępniamy osobom trzecim.

Dziękujemy za zapoznanie się z naszą Polityką Prywatności