Potwierdzenie zapisu

do Pozaszkolnego Punktu Katechetycznego

Dziękujemy! Pomyślnie zapisałeś swoje dziecko do Pozaszkolnego Punktu Katechetycznego przy Społeczności Chrześcijańskiej Północ.

Naśladując Jezusa zmieniamy rzeczywistość |