Służba Mesjańska

Closest event date:

Służba Mesjańska nakierowana jest na budowanie mostu między narodem żydowskim a innymi narodami,  by wspólnie poszukiwać pojednania oraz sposobów nawiązania dialogu.

Celem służby jest skierowanie uwagi na zrozumienie Boskiego planu wobec ludu Izraela. Pragniemy zachęcić Cię do wzrastania w Bożej obecności oraz próby otworzenia się na nowych ludzi, którzy pomogą Ci poznać kulturę żydowską.

Wierzymy w moc modlitwy i zachęcamy Cię do wyruszenia wraz z nami w podróż, którą jest poznawanie Boga i jego planów dla nas. 

Służba Mesjańska w naszym kościele jest odpowiedzią na potrzeby współczesnego świata i na pragnienie Jezusa, by każdy człowiek usłyszał i przyjął Ewangelię.

 

Hanna i Oleksand Shainoha

Hanna i Oleksandr Shainoha

W STRONĘ ŻYDÓW

Z jednej strony jest ona skierowana w stronę Żydów i wyraża się w szacunku do tradycji, kultury i historii narodu żydowskiego. Dlatego na spotkaniach szabatowych można usłyszeć hebrajskie pieśni, wziąć udział w świętowaniu świąt i skosztować narodowej kuchni. Są to narzędzia głoszenia Ewangelii, przy pomocy których tworzymy dobrą atmosferę, w której Bóg i Jego Naród Wybrany mogą się spotkać.

W STRONĘ KOŚCIOŁA

Z drugiej strony służba mesjańska rozwija i błogosławi Kościół, pomagając nam poznać i zrozumieć źródła i korzenie chrześcijaństwa. Rozumiejąc serce Jezusa dla narodu żydowskiego, chcemy stawać się przykładem Jego miłości (Rz 1,16) i przyjąć błogosławieństwa, które Bóg obiecał tym, którzy kochają Jego lud.

Spotkania Szabatowe odbywają się w wybrane piątki o godzinie 19:00

Raz w miesiącu oficjalna część spotkania transmitowana jest online na kanale Facebook Służby Mesjańskiej .

Służba Mesjańska FB

Play