Nabożeństwo Kościoła Dziecięcego

Data najbliższego wydarzenia:

Nabożeństwa Kościoła Dziecięcego to miejsce, w którym dzieci mogą doświadczyć Boga w sposób dostosowany do ich wieku. 

Wspieramy kształtowanie duchowej podstawy i wartości biblijnych u dzieci i uczymy, jak być aktywnymi uczestnikami wspólnoty wierzących. To tu dzieci mają swoje uwielbienie, nauczanie, małe grupy i zabawy. Jest to czas budowania relacji z Bogiem i słuchania Jego głosu. Chcemy, aby to była przestrzeń, w której dzieci mogą doświadczyć prawdziwej Bożej obecności. Zaczynamy uwielbieniem prowadzonym przez Dziecięcy Klub Wokalny, rozważamy Słowo Boże, budujemy relacje, a na koniec wspólnie tańczymy i bawimy się!

To czas pełen radości, energii, modlitwy i zabawy!

Czego możesz się spodziewać:

  • Uwielbienie
  • Interaktywne opowieści biblijne
  • Proste i piękne modlitwy
  • Kreatywne gry i zabawy 
  • Budowanie relacji z rówieśnikami

Wszystkie dzieci od 3 roku życia do 8 klasy są mile widziane! ZAPRASZAMY!

Zapraszamy raz w miesiącu ( 17.09, 5.11, 24.12, 4.02.24, 31.03.24) o godzinie 10:00 i 12:00