Nabożeństwo - Przekazanie Urzędu Pastora Przełożonego

Data najbliższego wydarzenia:

Uroczystość przekazania Urzędu Pastora Przełożonego - Jedno nabożeństwo

Serdecznie zapraszamy na Uroczystość przekazania Urzędu Pastora Przełożonego rąk pastora Krzysztofa Zaręby na ręce pastora Damiana Szafranka. Oficjalną część przekazania poprowadzi Biskup Andrzej Bajeński - Prezbiter Naczelny Kościoła Chrystusowego w Polsce.

Uroczystość będzie częścią niedzielnego nabożeństwa (16.06) Społeczności Chrześcijańskiej Północ o godzinie 11:00.

To bardzo ważna chwila dla naszego kościoła - módlcie się o ten czas i bądźcie z nami w SCh Północ lub online.