Obóz Letni Służby Pojednania

Data najbliższego wydarzenia:
 • 13. - 20.07.2024

Letni Obóz Służby Pojednania "Powstań / Świeć / Zajaśniej"

Ustroń 13-20 lipca

Motto Letniska: "Powstań / Świeć / Zajaśniej" - "Niech serca Wasze Ożyją na Zawsze!!!" ..w Ustroniu.. w cichym miejscu

Usługujący

Uwielbienie: Joanna Lewandowska i zespół Renaty Pazery.

Mówcy:

Ryszard i Halina Krzywy

Krzysztof Jędrzejewski - Rada Starszych SCh Północ  
Jak wypunktować niewypunktowalne, jak nieopisane opisać nie wpadając przy tym z łaski, nie skreślając nieokreślonego. Praktyczne i na temat poszukiwanie prawdy.

Piotr Sinoff - Służba Pojednania, SCh Północ, "reDefinicje", "Z ławki na Tron"

INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

Miejsce zimowiska: https://g.co/kgs/3mUhg3

Posiłki: cena dla 2ch posiłków: śniadanie i obiadokolacja;
możliwe 3 posiłki dziennie, zwiększy to koszt o 210 zł na osobę dorosłą. 
Opcja do wyboru w formularzu zgłoszeniowym.

Plan dnia: 

 • Modlitwa g.8:00 
 • Śniadanie g.8:30-9:30
 • Uwielbienie poranne + wykład g.10 do 11:30
 • Czas wolny 11:30-17:30 (18)
 • Obiadokolacja g.17:30 lub 18:00 (jeszcze do ustalenia)
 • Uwielbienie, modlitwa i służba słowa g.20:00+

Koszt: 

 • dorośli 1380 zł + opłata klimatyczna 44 zł za cały pobyt płatne w recepcji
 • dzieci (do 12 lat) 70% odpłatności, czyli 966 zł + opłata klimatyczna 44 zł 
 • dzieci (do 4 lat)  bezpłatnie, hotel nie zapewnia dostawek, więc śpią z rodzicami.
 • Pokoje jednoosobowe + 105 zł

Zaliczka 300zł/os  Koszt zawiera opłatę konferencyjną.

Formularz zgłoszeniowy

Przyjmujemy wg kolejności zgłoszeń, gdyż liczba miejsc jest ograniczona. Za skuteczne zgłoszenie uznajemy wysłanie formularza i wpłatę zaliczki.

TEMAT OBOZU:

Inspiracja od Piotra Sinoffa - lidera Służby Pojednania
W 22 Psalmie jest królewski rozkaz i zaproszenie, deklaracja i postanowienie:
Oto Król Nieba i Ziemi, który na ziemi miał jedynie koronę z cierni... Z tego miejsca przemiany, z tego miejsca wywyższenia (Psalm 22 opisuje Krzyż) wydaje swój donośny głos, otwiera nową przestrzeń, a nikt nie zamknie "Niech Serca Wasze Ożyją na Zawsze !!!" i to Wykonało się.

Wierzę, że Joel 2:2-3,11 jest o nas - o przemienionych, ożywionych Chrystusem ludziach i o objawieniu Synów Bożych. Zrodzonych nie z woli mężczyzny lecz z Boga. Nadal w Psalmie 22:31-32 czytamy: "Potomstwo będzie mu służyć, Będzie opowiadać o Panu przyszłemu pokoleniu. Przyjdą i ogłaszać będą sprawiedliwość jego ludowi, KTÓRY SIĘ URODZI, gdyż tak uczynił."

Zapragnijmy wspólnie, pełni poznania i doznania, abyśmy w duchowej rzeczywistości weszli w rozumienie Joela 2, który opisuje przebudzenie: "(...)Jak zorza poranna kładzie się na góry, tak nadciąga lud wielki i potężny, któremu równego nie było od wieków i po nim już nie będzie, aż do lat najdalszych pokoleń. Przed nim ogień płonący, a po nim płomień gorejący. Przed nim kraj jest jak ogród Eden, a po nim jak step pusty. (z punktu widzenia świata, opanowanego przez złego, Iz 60:2) Nikt też przed nim (zrodzonymi z Boga) nie ujdzie. … I Pan wydaje swój donośny głos przed swoim wojskiem, gdyż bardzo liczne są jego zastępy i potężny jest wykonawca jego rozkazu. Tak! Wielki jest dzień Pana i pełen grozy, któż go przetrwa?" ... i nauczymy się oddawać wspólnie Jemu chwałę, ponieważ "On mieszka w chwałach Izraela."

Kontakt: @email