Dobroczynne Domy - 10 mieszkań

Chcemy zapewniać godziwe warunki życia uchodźcom uciekającym przed wojną. Potrzebujemy
Twojego wsparcia

Projekt - DOBROCZYNNE DOMY, czyli 10 mieszkań pobytu chwilowego dla uchodźców.

Społeczność Chrześcijańska Północ w Warszawie to jedna ze wspólnot Kościoła Chrystusowego w RP działających w Warszawie. Przez 22 lata istnienia jednym z naszych fundamentalnych celów było niesienie pomocy potrzebującym. Wierzymy, że w tym szczególnym czasie nasza misja jest ważniejsza niż kiedykolwiek.

Od początku wybuchu wojny w Ukrainie zajmujemy się pomocą tym, którzy potrzebują jej na miejscu, a także uchodźcom, którzy uciekają przed wojną. Do dzisiaj przewieźliśmy ponad 400 osób oraz ulokowaliśmy ich w bezpiecznych domach w Polsce i za granicą. Nieustannie zajmujemy się ewakuacją ludzi znajdujących się na terenach bezpośrednio zagrożonych wojną. Przewozimy ich do Warszawy i znajdujemy bezpieczny dom na terenie Polski i Europy.

Żeby efektywniej przeprowadzać ten proces, chcemy wynająć w Warszawie 10 mieszkań „Emergency”, w których przewożeni przez nas ludzie znajdą chwilę wytchnienia, otrzymają potrzebną pomoc psychologiczną i będą mogli podjąć decyzję o pozostaniu na terenie Polski lub udaniu się w dalszą drogę. Chcemy zapewnić im podmiotowość, pozory normalności i podstawowe warunki do funkcjonowania po często kilkudniowej, skrajnie wycieńczające podróży. W międzyczasie pomożemy w zorganizowaniu uchodźcom bezpiecznego schronienia w Polsce lub w Europie – dzięki szerokim, międzynarodowym kontaktom zorganizowaliśmy już m.in. pobyty ukraińskim rodzinom w Niemczech, Holandii czy krajach północnej Europy.

Zakładamy, że mieszkania „Emergency” będą nam potrzebne do prowadzenia działalności o takim charakterze przez około pół roku. Potrzebujemy pomocy w pokryciu kosztów ich wynajmu, dlatego zwracamy się do Ciebie z prośbą o wsparcie i zadeklarowanie kwoty, którą będziesz mógł co miesiąc przeznaczać na ten cel.

Nasze działania są w pełni przejrzyste, a zebrane pieniądze zostaną w całości przeznaczone na pokrycie kosztów związanych z wynajmem. Każdy z naszych darczyńców otrzyma szczegółowe rozliczenie wpływów i wydatków uwzględniające wszystkie zebrane przez nas pieniądze.

Nad prawidłowym wydatkowaniem pieniędzy oraz ich rozliczeniem czuwać będzie „Dobro Czynić” Misja Charytatywna. Jest to agenda ewangelicznego Kościoła Chrystusowego w RP i jedną z niewielu organizacji kościelnych mających (od 2006 roku) status Organizacji Pożytku Publicznego KRS 0000253759. Każdy z naszych darczyńców otrzyma dokładne rozliczenie zebranych przez nas pieniędzy.

„Dobro Czynić” Misja Charytatywna jest agendą Kościoła Chrystusowego w RP. Kościół Chrystusowy w Rzeczypospolitej Polskiej w rejestrze Kościołów i innych związków wyznaniowych MSWiA figuruje w dz. A poz. 24. A poz. 24. Ponadto Misja, jako kościelna osoba prawna będąca Organizacją Pożytku Publicznego, jest również wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000253759. Działania Misji podlegają bieżącej kontroli Rady Kościoła Chrystusowego i innych organów Kościoła. Jako Organizacja Pożytku Publicznego Misja składa również coroczne raporty do urzędu skarbowego oraz sprawozdania z działalności pożytku publicznego, które są publikowane w bazie sprawozdań organizacji pożytku publicznego.

Deklaracje przystąpienia do projektu prosimy przesyłać na adres email helping.flat@schpolnoc.pl

Wpłaty prosimy kierować na konta „Dobro Czynić” Misja Charytatywna - w tytule przelewu podając nazwę projektu DOBROCZYNNE DOMY

Dobro Czynić Misja Charytatywna
ul. Puławska 114/4 02-620
Warszawa Bank PEKAO SA

 

PLN: 43 1240 1112 1111 0010 0977 0400

USD: PL 74 1240 2135 1787 0011 1184 9797

EUR: PL 81 1240 2135 1978 0011 1184 9045

GBP: PL 10 1240 1112 1789 0011 1212 7287

CAD: PL 40 1240 1112 1788 0011 1212 7476

BIC/SWIFT PKOPPLPW