Służymy na różne sposoby

W naszym kościele podejmujemy wiele różnorodnych działań, aby odpowiadać na potrzeby każdej osoby, która chce tworzyć naszą wspólnotę.

Obecnie swoimi talentami służy wolontaryjnie kilkaset osób, a pole do działania nieustannie się powiększa. Każdy z naszych wolontariuszy, współpracowników i pracowników jest jednocześnie beneficjentem, gdyż służymy sobie nawzajem i staramy się dbać jedni o drugich w każdej dziedzinie życia. Od posługi duchowej, poprzez rozwój i kreatywność po organizowanie, karmienie czy sprzątanie. Angażujemy się również w akcje misyjne i pomocowe wspomagając ludzi spoza naszego kościoła.

    Każdy jest zaproszony do współpracy!