Poznaj nas

Jesteśmy ludźmi, którzy chcą iść za Jezusem i żyć prawdą ewangelii każdego dnia. Wierzymy, że kontynuowanie dzieła Jezusa jest czymś więcej, niż tylko sposobem myślenia, lecz jest to również sposób życia i służenia; zarówno sobie nawzajem, jak i społecznościom, których jesteśmy częścią.

Jezus

On jest obrazem niewidzialnego Boga, praprzyczyną wszelkiego stworzenia, ponieważ w Nim zostało stworzone wszystko - w niebie i na ziemi, to, co widzialne i niewidzialne, trony oraz rządy, zwierzchności i władze; wszystko zaistniało przez Niego i dla Niego. On sam jest przed wszystkim i w Nim trwa wszystko razem połączone. On też jest Głową Ciała - Kościoła

Kolosan 1,15-17a

Głową Kościoła jest Jezus Chrystus, jego częścią Kościół Chrystusowy w Rzeczypospolitej Polskiej, do którego należy Społeczność Chrześcijańska Północ w Warszawie. Kościół Chrystusowy należy do rodziny protestanckich kościołów ewangelicznych.  Na czele naszego kościoła stoi Pastor Przełożony Krzysztof Zaręba oraz Rada Kościoła w składzie: Andrew Edwins, Krzysztof Jędrzejewski, Arkadiusz Melnyk, Zbigniew Milkiewicz, Tomasz Oleszczuk, Leon Paduch, Mariusz Rychlik, Jonasz Tołopiło. 

Gdzie Biblia mówi – my mówimy, gdzie Biblia milczy – my milczymy. 

Swoją wiarę opieramy wyłącznie na Piśmie Świętym, które stanowi jedyny natchniony autorytet w sprawach wiary i chrześcijańskiego życia.

Wierzymy w jednego Boga Ojca, Syna Bożego Jezusa Chrystusa i Ducha Świętego. Wierzymy, że Jezus Chrystus umarł na krzyżu w zamian za nas i nasz grzech, i tylko przez osobiste nawrócenie duchowe, wyznanie Jezusa Chrystusa Panem i Zbawicielem, mamy zbawienie.

 

Deklaracja wiary

 

1921

Początek Kościoła Chrystusowego na ziemiach polskich w miejscowości Starowieś.

1948

Otwarcie centrali Kościoła Chrystusowego i kaplicy w Warszawie, przy ul. Puławskiej 114

2001

Otwarcie Społeczności Chrześcijańskiej Północ. Rozpoczęliśmy jako grupa nieco ponad 100 osób spotykających się na Pradze Północ.

2021

Po 20 latach SChPółnoc to kościół, w którym niemal 1.000 osób bierze udział w trzech niedzielnych nabożeństwach stacjonarnie i online.

wizja na północy

W SchPółnoc stawiamy na relacje, ponieważ Kościół to ludzie. Jednym ze sposobów, w jaki wyrażamy miłość do Jezusa, jest miłość do ludzi, dlatego pomagamy im wzrastać w ich relacji z Bogiem oraz ze sobą nawzajem. Wizją Społeczności Chrześcijańskiej Północ jest Rozwój Bożego Królestwa poprzez pomnażanie uczniów, liderów, służb, grup domowych oraz kościołów.

Pragniemy w imieniu Jezusa docierać do świata i wpływać na niego poprzez moc ewangelii. Naszą Misję wyraża jedno zdanie „Naśladując Jezusa, zmieniamy rzeczywistość”

 

poznaj nasz zespół

W naszym kościele na stałe jest zaangażowanych blisko 400 osób - wolontariuszy, pracowników oraz współpracowników. Każdy z nich jest wyjątkowym, mądrym i pełnym pasji człowiekiem. 

 

Liderzy
Piotr Gazda

Piotr Gazda

dmitry_bodyu

Dmitry Bodyu

Anna Boboryk

Anna Boboryk

Aleksandra Reiss

Aleksandra Reiss

Katarzyna Błędowska

Katarzyna Błędowska

Kaja Łapińska

Kaja Łapińska

Sara Pielech

Sara Pielech

Rawa Wójcik2

Rawa Wójcik

ania szfranek

Ania Szafranek

Jacek Glinka

Jacek Glinka

Piotr Szafranek

Piotr Szafranek

Tatiana Riabosztan

Tatiana Riabosztan