Modlitwa

Data najbliższego wydarzenia:

Przestańcie martwić się o cokolwiek. Raczej w każdej sprawie, gdy się modlicie i prosicie, z wdzięcznością przedstawiajcie swoje potrzeby Bogu. A pokój Boży, którego nie ogarnie żaden umysł, będzie w Chrystusie Jezusie strzegł waszych serc oraz myśli.

Fil 4,6-7

W naszym Kościele usługujemy modlitwą na wiele sposobów i w różnych okolicznościach, zależnie od indywidualnych potrzeb. Wspólną modlitwą całego Kościoła otaczamy wszystkich, którzy zgłoszą swoją potrzebę na Ścianie Modlitwy lub na kartkach przed nabożeństwem. Na naszych nabożeństwach i spotkaniach modlitewnych w tygodniu duszpasterze modlą się z chętnymi przy scenie.

Ponadto można umówić się z naszymi zespołami duszpasterskimi na modlitwę indywidualną w Pokojach Modlitwy oraz na specjalnych spotkaniach z zespołem Służby Uwolnienia.

Wyznawajcie zatem grzechy jedni drugim i módlcie się o siebie nawzajem, abyście w ten sposób zostali uzdrowieni. Modlitwa sprawiedliwego może odnieść wielki skutek.

Jak 5,16

pokoje modlitwy

Jezus „nasze grzechy na swoim ciele poniósł na drzewo, abyśmy obumarłszy grzechom, żyli dla sprawiedliwości: przez jego rany zostaliśmy uzdrowieni”.

1 P 2,24

Wierzymy, że obietnica uzdrowienia płynąca z ran Pana Jezusa jest prawdziwa i stale aktualna. Pokoje Modlitwy to miejsce, gdzie zespół duszpasterzy, zgodnie z poleceniem Pana Jezusa Chrystusa, modli się o osoby potrzebujące uzdrowienia ciała, duszy (umysł, emocje) i ducha, czyli o zdrowie w KAŻDYM jego wymiarze.

Zapraszamy wszystkie osoby, które chorują, cierpią, doświadczają trudności i pragną skorzystać ze wsparcia modlitewnego Kościoła.

Sesja w Pokoju trwa ok. 30 minut. Zespół trzech duszpasterzy, wsłuchując się w prowadzenie Ducha Świętego, modli się i służy Słowem. Modlitwa odbywa się w kameralnej, dyskretnej i bezpiecznej atmosferze, w specjalnie do tego celu przeznaczonym pomieszczeniu.

Dobrze jest nie pozostawać w cierpieniu samemu, ale szukać pomocy u Boga i korzystać ze wsparcia modlitewnego ludzi wierzących. Jezus „wczoraj i dziś, ten sam i na wieki”. Warto w Nim szukać i znajdować rozwiązania, doświadczać Jego uzdrowienia.

Aby skorzystać z modlitwy w Pokojach Modlitwy konieczne są zapisy.

Zapisywać można się na 3 sposoby:

  • pisząc na adres: @email,
  • wysyłając sms pod numer 538 447 006,
  • zapisując się w Punkcie Informacyjnym po każdym niedzielnym nabożeństwie.

Posługa ma miejsce w każdą niedzielę (godz. 10.00, 10.40, 12.00, 12.40)

PRZERWA WAKACYJNA 26.06-20.09

służba uwolnienia

Poznacie prawdę i prawda was wyzwoli

J 8,32

Celem Służby Uwolnienia jest usunięcie przeszkód spomiędzy człowieka a Boga. Nie jest to służba, która zajmuje się jedynie modlitwą o uwolnienie - Bóg poprowadził nas do stworzenia posługi, która ma na celu:

  • wyposażanie ludzi w wiedzę na temat ich tożsamości, realności irealiów świata duchowego i walki duchowej,
  • praktyczną naukę relacji z Bogiem, skutecznej modlitwy, walki duchowej
  • uwolnienie ludzi od związań demonicznych, w przeróżnym zakresie, w oparciuo słowo: "poznacie prawdę i prawda was wyzwoli"
  • wsparcie na trudnym etapie utrzymania uwolnienia (ugruntowanie tożsamości i utrwalenie wolności)

Służymy każdemu, kto czuje, że coś go zatrzymuje przed wejściem w bliższą relację z Bogiem i wykonaniem jego woli w swoim życiu.

Nasza służba obejmuje kilka działań:

  • Modlitwy o uwolnienie – wtorki - (zgłoszenia Marek Tuszyński: 510 255 648)
  • Cykl 13 spotkań wspierających "Wytrwali w codzienności", po modlitwie o uwolnienie prowadzonej przez nasz zespół - środy, 18.30-20.30 (zgłoszenia smsem Grażyna Michalczuk: 602 234 523)
  • Fundamenty Walki Duchowej - kurs - poniedziałki g.18.30 - zgłoszenia Marek Tuszyński: 510 255 648