Służba Narodom

Data najbliższego wydarzenia:

„Weźcie w posiadanie królestwo, przygotowane wam od założenia świata! Bo byłem głodny, a daliście Mi jeść; byłem spragniony, a daliście Mi pić; byłem przybyszem, a przyjęliście Mnie” Mt 25, 34-35

Jako naśladowcy Jezusa, wierzymy, że tym, do czego jesteśmy powołani jest pomoc wszystkim, którzy znaleźli się w naszym kraju i potrzebują pomocy.

Wierzymy, że wspólny język ułatwia komunikację oraz realizowanie wspólnych celów - dlatego jednym z naszych działań jest nauka języka polskiego. Chcemy też służyć pomocą i wsparciem w poznaniu prawa, kultury i zasad panujących w naszym kraju oraz pomóc w nauce ich respektowania. Pragniemy, aby nasze działania były skierowane na realną pomoc, a to, co robimy było świadectwem działania Boga, w którego wierzymy. Obecnie działania Służby Narodom są skierowane głównie do osób z bliskiego wschodu, Afryki i Azji, jednak docelowo chcemy działać szerzej.

Naszymi działaniami kieruje Marek Heluszka, który od wielu lat jest częścią Społeczności Chrześcijańskiej Północ. Ze względu na prywatne podróże oraz wyjazdy misyjne (Mołdawia, Tanzania) - los obcokrajowców oraz uchodźców - jest mu bardzo bliski. Poza działaniami misyjnymi Marek, jest liderem kursu Alpha w naszym kościele.

Wszelkie zapytania oraz chęć zaangażowania się proszę kierować bezpośrednio do Marka, lub przez profil Służby Narodom na Facebooku 👉 SŁUŻBA NARODOM