kilka słów o historii…

1921

Początki Kościoła Chrystusowego na ziemiach polskich to rok 1921

Początki Kościoła Chrystusowego na ziemiach polskich to rok 1921 i działalność Konstantego Jaroszewicza. W Nowym Jorku, usłyszał Słowo Boże, dzięki któremu nawrócił się i przyjął chrzest. Resztę życia postanowił poświęcić głoszeniu Ewangelii. W 1921 roku powrócił do Polski, gdzie początkowo doświadczał prześladowań. Pierwszy chrzest kilkunastu osób odbył się w maju 1923 roku. Do roku 1928 powstało w Polsce 30 lokalnych Kościołów.

1939-47

Sytuację Kościoła Chrystusowego w Polsce znacznie zmieniła II wojna światowa

Sytuację Kościoła Chrystusowego w Polsce znacznie zmieniła II wojna światowa. Ubyły 72 Kościoły, a wielu liderów zostało wywiezionych lub zesłanych do obozów. Jerzy Sacewicz, Mikołaj Korniluk, Bolesław Winnik, Paweł Bajeński i Nikon Jakoniuk przy wsparciu Konstantego Jaroszewicza zaczęli na nowo organizować życie Kościoła. Jego działalność prężnie się rozwijała, aż do lat 50., kiedy to większość aktywnych działaczy została aresztowana pod zarzutem zdrady stanu. Między innymi to stało się przyczynkiem do zjednoczenia się niezależnych Kościołów i powstania Zjednoczonego Kościoła Ewangelicznego.

1947-48

W roku 1947 Zjednoczenie Kościołów Chrystusowych

W roku 1947 Zjednoczenie Kościołów Chrystusowych zakupiło w Warszawie zniszczony w 80% budynek przy ul. Puławskiej 114 i rozpoczęło jego odbudowę. W lutym 1948 r. przeniesiono z Olsztyna do Warszawy centralę Kościoła. 18 kwietnia 1948 r. odbyło się uroczyste otwarcie centrali Kościoła i kaplicy w Warszawie.

2001

Społeczność Chrześcijańska Północ narodziła się w październiku 2001 roku

Społeczność Chrześcijańska Północ narodziła się w październiku 2001 roku, jako dziecko pierwszej warszawskiej Społeczności Chrześcijańskiej Puławska i owoc wizji jej pastora, Andrzeja Bajeńskiego. Rozpoczęliśmy, jako grupa nieco ponad 100 osób. Przez pierwszy rok spotykaliśmy się w sali konferencyjnej Daewoo na warszawskiej Pradze Północ.

2002

Jesienią, świętując pierwsze urodziny

Jesienią, świętując pierwsze urodziny, przenieśliśmy się do centrum konferencyjnego „Baccar”, a prowadzenia kościoła podjął się pastor Krzysztof Zaręba. Jako młoda wspólnota byliśmy w dużym stopniu zależni od pomocy i wsparcia SCh Puławska. Jednak z roku na rok kościół rósł, kolejne osoby wyznawały wiarę w chrzcie i angażowały się w codzienną pracę.

2004-06

Społeczność Chrześcijańska Północ stała się już samodzielnym kościołem

We wrześniu 2004 roku Społeczność Chrześcijańska Północ stała się już samodzielnym kościołem z pastorem Krzysztofem Zarębą na czele. Dwa lata później, w październiku 2006 roku przenieśliśmy się do większej sali, którą wynajmowaliśmy w budynku szkoły FSO przy ulicy Jagiellońskiej.

2011

Rozwój wspólnoty

W 2011 roku posłaliśmy pastora Marka Sobotkę i grupę 100 liderów na Pragę Południe, by rozpoczęli nowy kościół. Dziś Społeczność Chrześcijańska Południe jest dynamicznie rozwijającą się wspólnotą, która spotyka się przy ul. Mińskiej 65 w Warszawie. https://schpoludnie.pl/

2013

Nowe miejsce

W kolejnych latach kościół stale rósł i rozwijał się. Potrzebowaliśmy nowego miejsca, w którym moglibyśmy realizować wizję, którą Bóg włożył w serca naszego pastora i liderów. Czerwiec 2013 roku przywitaliśmy już na Elektronowej 10.

2015

Początki kolejnego kościoła

To czas nowych początków, kolejnego kościoła - tym razem na zachodzie Warszawy. Klaudia i Adam Dulińscy rozpoczęli Społeczność Chrześcijańską Zachód na warszawskim Bemowie, aby wkrótce stworzyć pierwszy kościół w galerii handlowej. https://www.schzachod.pl/

2021

SChPółnoc po 20 latach

Po 20 latach SChPółnoc to kościół protestancki w Warszawie, w którym niemal 1.000 osób bierze udział w trzech niedzielnych nabożeństwach oraz kilka tysięcy osób regularnie uczestniczy online. W tygodniu spotykamy się na różnorodnych wydarzeniach w budynku kościoła, oraz w Grupach Domowych na terenie całej Warszawy.