Weekend Małżonków ALMA

Data najbliższego wydarzenia:

Weekend ALMA to wyjątkowy i zaskakujący wyjazd dla małżonków. 

Jaki jest cel spotkania małżonków ALMA

Zwykle efektem ponad 48 godzin spędzonych w ten wyjątkowy sposób jest umocnienie i odnowienie relacji małżeńskiej. Dla wielu par było to niezwykłe przeżycie. Nasze osobiste
doświadczenia i potrzeby jakie widzimy wokół nas, motywują do tego aby organizować kolejne spotkania i zapraszać kolejne pary małżeńskie.

Czym jest Spotkanie Małżonków Alma?

Alma to specjalnie zaplanowany program, który ma pomóc odświeżyć lub przywrócić dobre relacje w małżeństwie. Spotkanie Małżonków Alma daje możliwość wzajemnego poznania
swoich potrzeb, marzeń i oczekiwań jak również przyjrzenia się wspólnemu życiu, przeanalizowaniu mocnych i słabych stron swojego małżeństwa.
Spotkanie weekendowe polega na serii wykładów i pracy ze współmałżonkiem opartej na proponowanych zagadnieniach przez pary prezentujące.
Jako organizatorzy zachęcamy uczestników do podjęcia wspólnego wysiłku w celu budowania trwalszej i silniejszej relacji w małżeństwie.

Kontakt: a@email

Więcej informacji: https://www.drogawedwoje.pl/spotkania-alma/

 

Zobacz
Zobacz