Fundamenty Wolności

Data najbliższego wydarzenia:

Służba Fundamenty Wolności SCh Północ

obszary naszych działań:

Szkoła Fundamenty Walki Duchowej

Rozpoczęcie roku: 9 października 2023 r.
Zapisy na rok 2023/2024 od 01.09.2023 pod adresem mailowym:
@email z dopiskiem „Szkoła FWD”

Więcej 

 

Modlitwy o uwolnienie

Zapisy na modlitwę: @email z dopiskiem „Modlitwa o uwolnienie”

Więcej 

 

Wytrwali w codzienności
- Wsparcie dla osób po modlitwie o uwolnienie 

Zapisy na zajęcia: @email 

Więcej