Kobiety Wokół Słowa

Data najbliższego wydarzenia:
  • 06.06.2023, godz. 18:00 - 21:00

Kobiety Wokół Słowa to służba dla kobiet, które pragną poznawać Boga przez Jego Słowo. 

Poszukujemy w Piśmie Świętym wskazówek, potrzebnych nam w codziennym funkcjonowaniu.
Na spotkaniach mamy również czas, by modlić się i wielbić Boga, także dzielić się świadectwami.
Spotkania mają charakter warsztatów tematycznych, które przygotowują kobiety zaangażowane w służbę lub zaproszeni goście.

Podczas naszych spotkań doświadczamy działania Ducha Świętego i czerpiemy mądrość z Bożego Słowa. Ważne dla nas są też wzajemne relacje.

Na spotkania można przyjść bez zapowiedzi. Spotykamy się co wtorek o godzinie 18:00.

Jeżeli chcesz więcej się dowiedzieć lub masz pytania, skontaktuj się z nami!

Kontakt: Alina Baczewska - 792 611 973