Kobiety Wokół Słowa

Data najbliższego wydarzenia:
  • 16.04.2024, godz. 18:00 - 21:00

Kobiety Wokół Słowa to służba dla kobiet, które pragną poznawać Boga przez Jego Słowo. 

„Wszystko współdziała dla dobra tych, którzy miłują Boga, to jest tych, którzy są powołani według postanowienia Boga.” Rzymian 8:28

Poszukujemy w Piśmie Świętym wskazówek, potrzebnych nam w codziennym funkcjonowaniu.
Na spotkaniach mamy również czas, by modlić się i wielbić Boga, także dzielić się świadectwami.
Spotkania mają charakter warsztatów tematycznych, które przygotowują kobiety zaangażowane w służbę lub zaproszeni goście.

Podczas naszych spotkań doświadczamy działania Ducha Świętego i czerpiemy mądrość z Bożego Słowa. Ważne dla nas są też wzajemne relacje.

Na spotkania można przyjść bez zapowiedzi. Spotykamy się co wtorek o godzinie 18:00.

Jeżeli chcesz więcej się dowiedzieć lub masz pytania, skontaktuj się z nami!

Kontakt: Alina Baczewska - 792 611 973