Getsemane - czuwanie u boku Jezusa

Data najbliższego wydarzenia:

Wieczór pełen refleksji, współodczuwania, modlitwy, uwielbienia i po prostu bycia blisko Jezusa. To czas czuwania - bycia z Przyjacielem u Jego boku w jednej z najtrudniejszych chwil. 

„Wtedy idzie Jezus z nimi do ogrodu, zwanego Getsemane, i mówi do uczniów: Siądźcie tu, a Ja tymczasem odejdę tam i będę się modlił.  I wziął z sobą Piotra oraz dwóch synów Zebedeuszowych, i począł się smucić i trwożyć. Wtedy mówi do nich: Smętna jest dusza moja aż do śmierci; pozostańcie tu i czuwajcie ze mną.”
Ew.Mateusza 26, 35-37

"Ojcze, jeśli chcesz, oddal ode Mnie ten kielich. Jednak nie moja wola, ale Twoja niech się stanie. Wtedy ukazał Mu się anioł z nieba i dodawał Mu sił. A On w swoim zmaganiu tym usilniej się modlił i Jego pot był jak krople krwi, spadające na ziemię. Gdy wstał od modlitwy i przyszedł do uczniów, zastał ich śpiących. Smutek pogrążył ich we śnie. Dlaczego śpicie? - zapytał. - Wstańcie i módlcie się, abyście nie upadli w czasie próby. Jeszcze nie dokończył tych słów, gdy nadciągnął tłum, a na jego czele Judasz, jeden z Dwunastu. Zbliżył się on do Jezusa, aby Go pocałować. Judaszu - zapytał Jezus - pocałunkiem wydajesz Syna Człowieczego?"
Ew. Łukasza 22,42-48

Zobacz