Chrzest

Data najbliższego wydarzenia:
 • 26.05.2024, godz. 10:00 - 13:00

Chrzest wiary w Społeczności Chrześcijańskiej Północ

 1.  Zgodnie z  nauczaniem Pana Jezusa Chrystusa chrzest powinien mieć miejsce wówczas, gdy człowiek uwierzy / nawróci się (Mk 16,16; Mt 28,18-20), odrzuci grzeszny styl życia, wyrażając szczerą pokutę oraz wyzna Jezusa Chrystusa jako Pana i Zbawiciela (DzAp 2,38-39; 8,37; 10,47-48; 16,30-33).
 2. Greckie słowo baptidzo oznacza zanurzać, stąd praktykujemy chrzest poprzez zanurzenie w wodzie.  
 3. Chrzest ma wiele odniesień / symboli. Oznacza:
  • obmycie z grzechów – uwolnienie od oskarżającego sumienia,
  • pogrzebanie starego człowieka i wzbudzenie z martwych do nowego życia narodzenie na nowo,
  • przyobleczenie się w Chrystusa – utożsamienie z Chrystusem.
 4. Przez wiarę i chrzest stajemy się częścią Ciała Chrystusa – Kościoła.
 5. Chrzest w znaczeniu biblijnym jest aktem woli świadomie wierzącego człowieka, stąd nie chrzcimy niemowląt i małych dzieci.
 6. Chrzest sam w sobie nie jest aktem zbawczym, musi być połączony z wiarą osoby chrzczonej.

W Społeczności Chrześcijańskiej Północ organizujemy Chrzest raz w miesiącu (zazwyczaj w ostatnią niedzielę miesiąca), w pozostałe niedziele odbywają się indywidualne rozmowy przygotowawcze.

Jeśli chcesz przyjąć Chrzest Wiary, zasięgnąć więcej informacji lub porozmawiać na ten temat, skontaktuj się z Pastorem Grzegorzem Baczewskim: @email