Kościół online

Data najbliższego wydarzenia:

Kościół  Online powstał aby docierać do ludzi z przesłaniem o Chrystusie przez internet. Wierzymy, że przykazanie Pana Jezusa, aby czynić uczniami wszystkie narody jest wciąż aktualne a internet znacznie poszerza nasze pole działania.

Dlatego chcemy również docierać przez internet do tych, którzy poznali już Jezusa i chcą wzrastać w wierze. 

Obszary działania Kościoła Online na Północy: 

  • transmisje online z nabożeństw i spotkań kościoła
  • czat podczas transmisji
  • Ściana Modlitwy - poproś o modlitwę lub pomódl się za kogoś >>KLIK<<
  • grupy domowe on-line 
  • współpraca z „szukajacboga.pl
  • grupa FB - przestrzeń do dyskusji i nawiązywania relacji

Przy użyciu nowych technologii wyznajemy naszą wiarę i budujemy Boże Królestwo - jeśli chcesz się przyłączyć napisz do Jacka: @email

Jacek Glinka

Jacek Glinka